Tin Tức và Bài Viết

Cập nhật những thông tin mới nhất về Bất Động Sản và Cơ Hội Đầu Tư

Chung cư mini được cấp sổ hồng theo luật nhà ở mới

11/27/2023 09:58:10
news image

Theo Luật Nhà ở vừa được Quốc hội thông qua, căn hộ thuộc chung cư mini đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai (sổ hồng) sẽ được bán, cho thuê, thuê mua theo quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

DN làm nhà ở xã hội được dành 20% đất ở xây nhà thương mại

Điều 57 sau tiếp thu ý kiến đã quy định, cần siết quản lý về đầu tư, xây chung cư mini nhưng vẫn có các điều khoản đảm bảo nhu cầu, nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

Cụ thể, cá nhân muốn xây chung cư mini (nhà ở từ 2 tầng trở lên, tại mỗi tầng có các căn hộ, hoặc từ 2 tầng và quy mô 20 căn hộ trở lên) để bán, cho thuê sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Căn hộ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai (sổ hồng) sẽ được bán, cho thuê, thuê mua theo quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, việc đầu tư chung cư mini để cho thuê phải đáp ứng yêu cầu về xây dựng do Bộ trưởng Xây dựng ban hành. Khu nhà phải đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội ngoài những đối tượng quy định ở Luật Nhà ở năm 2014, Điều 76 Luật Nhà ở (sửa đổi) đã bổ sung thêm nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Điều 85 Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng vốn đầu tư công được dành tỷ lệ đối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đã tiếp thu ý kiến đa số đại biểu, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động thuê để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổng liên đoàn trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động...

Dự thảo luật quy định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là nguồn tài chính công đoàn; giới hạn phạm vi thực hiện (tập trung đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê, không đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân) để nâng cao tính khả thi.

Các bài viết liên quan

Khám phá các nội dung liên quan